Dzień Edukacji Narodowej - konkurs
Dodane przez Teresa Bartos dnia 13 październik 2020 17:04:33
Treść rozszerzona
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się konkurs organizowany przez Samorząd Uczniowski. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: klasy 0-III "Laurka dla nauczyciela"; klasy IV-VI "Moje życzenia dla nauczyciela". Ocenie podlegała oryginalność, samodzielność, estetyka, poprawność, styl i ortografia. W grupie klas IV - VI wpłynęły cztery prace, uczniowie zdobyli równorzędne pierwsze miejsca. Są to Bartłomiej Mroczkowski, Wiktoria Puk, Aleksandra Stola i Agata Prościńska. W grupie klas 0 - III pierwsze miejsce zajęła praca Oliwii Kutyny, drugie miejsce Wojciecha Sudra i trzecie miejsce Natalii Kani. Gratulujemy! Nagrody ufundowała Rada Rodziców - serdecznie dziękujemy.