Sprawozdanie finansowe
Dodane przez Marek dnia 26 maj 2020 09:46:21
Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019 zostało opublikowane na stronie
gzoslaziska.bip.lubelskie.pl