Dbajmy o język ojczysty
Dodane przez Ryszarda Jurkowska dnia 04 marzec 2019 18:51:07


Treść rozszerzona


Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta, święta mowo!


26 lutego br. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego pod hasłem: ,,Dbajmy o język ojczysty".
Został on ustanowiony 17 listopada 1999 roku, żeby podkreślić bogactwo i różnorodność języków świata oraz by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego.
Uczniowie klas IV-VI wykonali plakaty propagujące piękno naszego języka. Dużym zainteresowaniem podczas przerw cieszyły się ,,łamańce językowe", czyli zdania i wierszyki do ćwiczenia poprawnej wymowy.
Dbajmy o nasz język jak o skarb, który przekażemy następnym pokoleniom.