PRASOWY KONKURS WIEDZY O POWIECIE
Dodane przez admin dnia 02 październik 2008 20:17:18
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim i redakcja "Opolskiej Gazety Powiatowej" po raz kolejny zapraszają do udziału w konkursie, który daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o powiecie. Konkurs ma na celu ukształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska. Ma także ułatwić uczestnikom nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Treść rozszerzona
Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w kuponach konkursowych zamieszczonych w numerze specjalnym Opolskiej Gazety Powiatowej wydanym z okazji obchodów 10 – lecia Powiatu Opolskiego. Kupony dostępne będą również w Powiatowej Bibliotece i jej stronie Internetowej oraz w bibliotekach gminnych powiatu opolskiego. Pytania konkursowe opracowane zostały na podstawie materiałów drukowanych w Opolskiej Gazecie Powiatowej oraz wiadomości zamieszczonych na wystawach objazdowych przygotowanych przez PBP w Opolu Lubelskim, zbiorach regionalnych bibliotek i wiadomościach o powiecie zawartych na stronie internetowej Starostwa www.opole.lublin.pl
Podsumowanie konkursu oraz wyłonienie laureatów w drodze losowania kuponów spośród prawidłowo wypełnionych nastąpi w listopadzie 2008 roku. Na wszystkich zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które wręczone zostaną podczas imprezy finałowej podsumowującej konkursy powiatowe organizowane przez PBP w Opolu Lubelskim pod patronatem Starosty. Regulamin konkursu dostępny jest wraz z pytaniami konkursowymi na stronach www.opole.lublin.pl i www.pbpopolelub.pl.Źródło informacji http://www.opole.lublin.pl/